Współpraca

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach współpracuje z następującymi instytucjami:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – wspólna organizacja turniejów, biegów przełajowych;
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu – turnieje piłkarskie, biegi przełajowe, pływanie, żeglowanie;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu – wspólne mecze i turnieje piłki nożnej, wspólne spędzanie czasu wolnego
Nadleśnictwo Myślibórz i Różańsko – sadzenie lasu, zbieranie żołędzi, wspólne ogniska, wyjazdy do rezerwatów z prelekcjami;
Koło Łowieckie „Cietrzew” - zbieranie żołędzi, wspólne ogniska;
Koło Łowieckie „Jeleń: - wspólne dokarmianie zimą zwierząt;
Stowarzyszenie „Iskra” przy MOW Renicach – wspólna organizacja wycieczek pieszych, rajdów rowerowych;
Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w  Szczecinie – opieka nad SKKT PTTK „Turysta Rowerzysta” – rajdy i wycieczki turystyczne;
Stowarzyszenie „Z biegiem Myśli” – zdobywanie odznaki turystycznej „Tarcza Myślibora” oraz zwiedzanie z przewodnikiem miasta Myślibórz;
Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych nr2 w Gryfinie, Zespół Szkół w Cedyni, Gimnazjum nr2 w Kostrzynie nad Odrą – organizacja rajdu trans granicznego – baza noclegowa;
Zachodniopomorski Związek Litwinów w Polsce – opieka nad Pomnikiem Lotników Litewskich, poznawanie zwyczajów i historii innych krajów;
Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie – dbanie o brzeg Jeziora Królewskiego, ochrona środowiska, wspólne wędkowanie, biwakowanie;
Przedsiębiorstwo Rybackie Grzegorz Siwek – dzierżawca Jeziora Renickiego – wędkowanie wychowanków jako forma wspólnego spędzania czasu;
Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu – dbanie o groby zmarłych pensjonariuszy, pomoc przy organizacji imprez i uroczystości organizowanych przez pensjonariuszy DPS, dbanie o tereny zielone, z których korzystają pensjonariusze DPS;
Związek Harcerstwa Polskiego harcówka w Myśliborzu – wspólne ogniska, współpraca w zakresie wypożyczania sprzętu do biwakowania
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – współrealizowanie profilaktycznych programów, wspólne działania profilaktyczne, konkursy, pogadanki i warsztaty;
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu – szkolenia dla rodziców, badanie wychowanków pod kątem wydawania opinii o potrzebie kształcenia specjalnego;
Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu – szkolenie rodziców mające na celu wzbogacanie warsztatu wychowawczego rodziców/opiekunów prawnych, warsztaty z  wychowankami w zakresie ucieczek, bezpieczeństwa na drogach, odpowiedzialności karnej;
Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Wojciecha B. M. w Sulimierzu – przygotowanie wychowanków do przyjęcia sakramentów świętych, dbanie o porządek wokół kościoła w Renicach;
Mobilne Centrum Doradztwa Zawodowego w Szczecinie;
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspólne działania w zakresie profilaktyki uzależnień.