Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZEW Ośrodku organizowane są następujące zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
• z języka polskiego,
• z matematyki,
• z języka niemieckiego,

KOŁA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UMIEJĘTNOŚCI
Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc:
klubie kulinarnym,
kole wędkarskim,
kole treningu siłowego,
kole tenisa stołowego,
sekcji piłki nożnej,
sekcji piłki siatkowej,
kole biegowym.