Pracownicy MOW Renice

 p.o. Dyrektora: Małgorzata Woroch

                                        Z-ca dyrektora: Mariusz Zalewski                                           

 

 

Internat-wychowawcy: Szkoła-nauczyciele: Sekretarz szkoły: Teresa Zabiszak
Pracownik socjalny: Magdalena Danisz

Zenon Wójciak
Leszek Downarowicz
Marek Imacki
Józef Dworzyński
Adam Domszy
Agnieszka Bachońska

Krzysztof Bachoński
Piotr Krawczyk
Janusz Kurnicki
Mirosław Piwowarczyk
Jan Sarba
Artur Skibiński 
Krzysztof Sztuń
Małgorzata Woroch
Tomasz Jankowski

Olga Momot

Marta Grzelak

Paweł Łąk

Dariusz Wróbel
Anna Sobańska - psycholog 

Anna Sztuń - pedagog

 

Małgorzata Chodak - muzyka, historia, socjoterapia
Jan Sarba - geografia, edb
Wiesława Kurnicka - chemia, biologia, wos, przyroda

Małgorzata Dmytruszkiewicz - biologia
Marcin Churski - wychowanie fizyczne, fizyka
Marta Kargol - j.niemiecki
Tomasz Sobański - matematyka
Monika Pawlak- religia/etyka
Aleksandra Żary - j. polski
Ewa Łąk - biblioteka, pedagog
Mariusz Zalewski - informatyka
Małgorzata Woroch - muzyka, plastyka
Piotr Krawczyk - technika
Tomasz Szyszko - język angielski

Marcin Rakowski– praktyczna nauka zawodu