Technologia informacyjna w nauczaniu

W 2019 roku po 3 latach brania udziału w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Aktywna Tablica" pozyskaliśmy dwa monitory 65" i 75" cali. Dzięki nim lekcje stały się zdecydowanie atrakcyjniejsze a nauczyciele nawiązali współpracę z pobliskimi szkołami, którą można obejrzeć pod poniższym linkiem.

https://padlet.com/ssarbinowo/oiyik8oioet9

tikw