OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W MOW RENICE

Dzięki staraniom Dyrekcji placówki oraz Dyrekcji Instytutu Zdrowia Psychicznego „PARA FAMILIA” z Gorzowa Wielkopolskiego jak również przychylności i wsparciu władz Powiatu myśliborskiego od 30 marca 2020 (data rozstrzygnięcia konkursu) Powiat myśliborski wzbogacił się o nową placówkę zdrowia psychicznego, która będzie wsparciem dla nieletnich z niedostosowaniem społecznym przebywających w MOW Renice oraz dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Powiatu myśliborskiego.
Wsparcie będzie prowadzone przez specjalistów w osobach terapeutów i lekarza psychiatry, które wniesie wiele nowej jakości i co ważniejsze skuteczności w pracy z nieletnimi wychowankami niedostosowanymi społecznie i inną młodzieżom Powiatu myśliborskiego borykającą się z problemami zdrowia psychicznego.