„NOGAMI I MĘSTWEM PIECHURA POLSKIEGO MUSIMY WYGRAĆ TĘ BITWĘ!"

Nikt nie rodzi się patriotą toteż naszym zadaniem jest min. kształtowanie postaw patriotycznych od najmłodszych lat. Służy to identyfikacji narodowej i kulturowej oraz budowaniu więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje naszych wychowanków do życia w społeczeństwie, przygotowuje ich do pełnienia ról prospołecznych. Stopniowo poprzez różnorodną działalność dydaktyczno-wychowawczą, buduje się postawy patriotyczne i obywatelskie.

W marcu br. nasi wychowankowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o wielkim czynie Polaków z roku 1920. Okazało się, że choć już wiedzą niemało o Marszałku Piłsudskim, to warto było poszerzyć swoją wiedzę o tzw. Cudzie nad Wisłą, w tym bowiem roku obchodzimy 100-lecie tego wydarzenia. Kluczową rolę wojnie polsko- bolszewickiej odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy i to właśnie oraz rola poszczególnych dowódców polskich jednostek zainteresowało naszych wychowanków. Wielu z nich utożsamiało się z polskimi dowódcami oraz z ich postawami, gdy chodziło o realne zagrożenie ze strony bolszewików. Krytycznie oceniało postawę Stalina wobec niektórych własnych generałów. Dlatego wielce prawdopodobne jest, że nasi wychowankowie w chwili próby okażą się prawdziwymi Polakami. Cieszmy się tą postawą, ponieważ pamięć o czynach naszych przodków nas określa.

W tej jednak chwili, w obliczu pandemii każdy z nas może sprawdzić swoje poczucie patriotyzmu, chroniąc innych i pomagając potrzebującym. To jest czas sprawdzianu dla każdego człowieka.

Autor tekstu: Małgorzata Chodak

cud