STAWIAMY NA EKOLOGICZNY OŚRODEK

W MOW w Renicach robimy wszystko aby zapewnić wychowankom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu w warunkach epidemii koronawirusa. W ostatnim czasie zorganizowano ciekawą prelekcję na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Połączona ona była z możliwością udziału podopiecznych w ciekawych konkursach a dla najlepszych przygotowano bardzo „wypasione” nagrody. Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy wychowanków co skutkowało koniecznością dogrywek w celu wyłonienia zwycięzców.

eko 1eko 2eko 3