Pierwsze treningi w prawdziwej hali

Dzięki życzliwości dyrekcji Ośrodka po raz pierwszy od wielu lat nasi wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach sekcji piłki nożnej w przepięknej hali sportowo-widwiskowej w Lipianach. Zajęcia umożliwiają wszechstronne przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych zdolności motorycznych. Wykorzystanie walorów piłki nożnej w oddziaływaniu wychowawczym, opiekuńczym i resocjalizacyjnym jest jednym z elementów bogatej oferty rescojalizacyjnej naszego Ośrodka.

 mgr inż. Zenon Wójciak

hala 1hala 2hala 3