Konferencja w ORE

W odpowiedzi na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie kadra zarządzająca Młodzieżowym Ośrodkiem wychowawczym w Renicach w osobach Dyrektora i Wicedyrektora wzięła udział w dniu 18 października 2019 roku w Ogólnopolskiej Konferencji pod tytułem: „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”.

Celem konferencji była refleksja nad możliwościami rozwijania zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie oraz upowszechnianie innowacyjnych metod pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej ukierunkowanej na wzmacnianie potencjałów wychowanków. Konferencja służyła również integracji środowiska kadry kierowniczej MOW i MOS, których przedstawiciele przybyli z różnych stron naszego kraju.

Jako uczestnicy tej konferencji jesteśmy szczególnie wdzięczni za zaproszenie i wyrazy serdeczności jak i zrozumienia sytuacji naszej placówki Pani Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Marzennie Habib oraz składamy szczególne wyrazy podziękowania za trud przygotowania i prowadzenia konferencji Pani kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE Marii Depta.

ore1ore2ore3ore4