Koło strzelectwa sportowego

W MOW Renice czynnie funkcjonuje koło strzelectwa sportowego i jest jedną z najbardziej interesujących propozycji zajęć pozalekcyjnych dla naszych wychowanków. Strzelectwo sportowe uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, systematyczności oraz wyznaczania i osiągania krótko i długoterminowych celów osobistych. Dzięki tym zajęciom nasi wychowankowie mają zapewniony kontakt ze światem sportu. Stwarza im warunki do rozwoju, pozwala odkryć nowe możliwości i przedstawia atrakcyjne perspektywy. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarówno proponowane zajęcia oraz udział w zawodach na szczeblu gminnym i powiatu, są atrakcyjną dla młodzieży formą realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęcia te wykraczają poza utarty schemat, jakim są same zajęcia sportowe. Niezbędne w osiąganiu postępów w strzelectwie jest podejmowanie aktywności ruchowej. Uczestnictwo w zajęciach niewątpliwie wpływa na motywację i zaangażowanie wychowanków w szeroko rozumiane działania ukierunkowane na rozwój osobisty. Jest odpowiedzią na potrzeby naszych podopiecznych w zakresie rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień.

        Zajęcia są prowadzone przez wychowawcę J. Sarbę oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów strzelectwa sportowego posiadającą bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą. Odbywają się one na profesjonalnej strzelnicy w byłym już Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu.

 AAABACADAE