Kontynuujemy to co dobre – sezon 2019/2020 rozpoczęty

W ramach integracji naszej młodzieży ze środowiskiem lokalnym przeprowadzamy wspólne treningi z młodzieżą z Giżyna, Renic czy Myśliborza. Na zajęciach nasi wychowankowie uczą się podstaw gry, zasad fair play i taktyki, ale też tego jak przebywać w zespole. Przygotowują się do funkcjonowania w społeczeństwie, samodzielnie podejmują decyzje i dowiadują się jak radzić sobie z problemami. W trakcie zajęć piłki nożnej nie kładzie się już nacisku na wynik lecz wpajamy podopiecznym, że ważne jest zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój indywidualnych umiejętności. Treningi w sekcji piłkarskiej to również okazja, aby sprawdzić się na tle innych zawodników. Inaczej wygląda gra na podwórku, a inaczej gra z rówieśnikami, którzy także trenują i znają się na futbolu.

 Cele ogólne:

  • Wszechstronne przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych zdolności motorycznych.
  • Wielostronne przygotowanie techniczne związane z nauczaniem i doskonaleniem umiejętności ruchowych niezbędnych do skutecznego zachowania się w walce sportowej.
  • Przygotowanie taktyczne rozumiane jako nauczanie i doskonalenie metod skutecznego prowadzenia walki sportowej.
  • Przygotowanie psychiczne, którego istotą jest doskonalenie możliwości percepcyjnych, umysłowych oraz kształcenie umiejętność regulowania stanów emocjonalnych.
  • Przygotowanie moralno-wolicjonalne polegające na kształtowaniu pożądanych postaw społeczno-moralnych oraz cech charakteru i woli niezbędnych w walce sportowej.
  • Wykorzystanie walorów piłki nożnej w oddziaływaniu wychowawczym, opiekuńczym i resocjalizacyjnym.

 Ze sportowymi pozdrowieniami
Zenon Wójciak

1s2s3s4s