MOW RENICE zakwalifikowany do PROJEKTU!!!

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

O nazwie: „Nowe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim”

Projekt ma na celu podnieś jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dostosowanie form, metod i warunków kształcenia do wymagań gospodarczych i rynku pracy w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie myśliborskim.