Ostatnie prace społeczno-użyteczne i już wakacje

Wychowankowie grupy II kończą porządkować swoje odcinki zewnętrzne. Resocjalizacja poprzez pracę to doskonała metoda wychowawcza. Estetyka otaczającego nas środowiska, możliwość wykonania prac służących nie tylko dla wychowanków MOW, ale przede wszystkim dla mieszkańców Renic oraz licznych gościach korzystających z uroków parku i Jeziora Ranickiego. Dzięki takim pracą nasi wychowankowie są pozytywnie odbierani w środowisku lokalnym.

 Wychowawca grupy II
Zenon Wójciak

ps 1ps 2ps 4ps 3