Konkurs historyczny - Wielcy Polacy. Witold Pilecki

Chyba nie ma takiego ucznia, który by nie wiedział jakim bohaterem był Witold Pilecki. Nasi wychowankowie znają nie tylko jego wojenne bohaterskie dokonania, ale wiedzą co interesowało go, gdy był chłopcem, znają jego porywcze młodzieńcze czyny, które dziś uznane mogły by być za zbyt ryzykowne. To upodobanie do ryzykownych akcji, jak wiemy, pozostało cechą charakterystyczną W. Pileckiego aż do końca. Jednak w naszych oczach W. Pilecki jest nie tyle ryzykantem, co Polakiem, który od początku poświęcił swoje życie dla Polski i dla Polaków.
W pracy z naszymi wychowankami odpowiednie wzorce zachowań są niezbędne, a w historii Polski postaci, które niezaprzeczalnie zasługują na miano bohaterów czy ludzi godnych naśladowania, jest wiele. Toteż nasza drużyna harcerska za patrona obrała sobie właśnie Witolda Pileckiego. Przysłowiową kropką nad "i" stał się konkurs wiedzy o Witoldzie Pileckim, który wygrali uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia. Gratulujemy im i wierzymy, że historia rotmistrza zainspiruje wielu młodych ludzi do małych, choć na pewno bohaterskich czynów w życiu codziennym.

Autor tekstu: Małgorzata Chodak

pilecki