Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze Wyklęci stali się trwałym elementem narodowego dziedzictwa. W czasach powszechnej sowietyzacji do ich grona dołączyła także część polskiej młodzieży. Gdy inni z ich kolegów przywdziewali czerwone krawaty, kilkanaście tysięcy nastolatków działało w blisko tysiącu antysowieckich organizacji. Ich członkowie przeciwstawiali się sowieckiemu reżimowi, drukując i kolportując ulotki. Nieobce im było malowanie haseł na murach, zrywanie czerwonych flag czy niszczenie portretów przywódców komunistycznych. Podążali tą samą drogą, którą kroczyli ich poprzednicy w czasach niewoli. Byli kontynuatorami dzieła Orląt Lwowskich, harcerzy z okresu II wojny światowej, żołnierzy AK, i byli tak samo, jak dorośli, torturowani, skazywani i piętnowani, jako "wrogowie ludu". Z tej to właśnie młodzieży narodzili się w przyszłości ci Polacy, którzy jako już dorośli obywatele strajkowali w stoczniach czy kopalniach. To dzięki pamięci o ich dokonaniach wielu zbrodniarzy poniosło karę, a my rozpoczynając każdy nowy dzień budzimy się w Polsce Niepodległej.
Nasi wychowankowie mieli sposobność poszerzyć swoją wiedzę na godzinach wychowawczych o wybrane, nieznane im dotąd fakty świadczące o poświęceniu i ogromnym patriotyzmie Żołnierzy Wyklętych.

Autor : Małgorzata Chodak

wykleci2019