Prace społeczno – użyteczne

Na hasło „Jedziemy do pracy by pomóc!” zebrało się znów wielu chętnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach ,którzy wyjechali do Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu , by wesprzeć swymi siłami mieszkańców placówki. Każdy pomaga jak umie, a w tym miejscu drobne prace społeczno – użyteczne pozwalają następnie cieszyć się pięknym widokiem zieleni podczas spacerów pensjonariuszy, którzy tam zamieszkują. Nastała jesień, więc liści nie brakowało a nam silnej woli też i pomimo chłodu wykonaliśmy zadanie. Zadeklarowaliśmy swą pomoc również wiosną i z pewnością z promieniami słoneczka pojawimy się, by pomóc. Na koniec z przyjemnością wypiliśmy ciepłą herbatkę i wróciliśmy do Ośrodka.

dpss1dpss2dpss3