Kolejny turniej – kolejna szansa

W dniu 01.12.2018 r. nasi wychowankowie biorący udział w sekcji piłki nożnej, brali udział w Jesiennym Halowym Turnieju Ośrodków Wychowawczych w piłce nożnej w Mogilnie. Turniej zorganizowany był przez MOW w Bielicach wspólnie z OSiR w Mogilnie. Celem turnieju była popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, sport jako główna forma resocjalizacji, piłka nożna jako rywalizacja w duchu fair-play przy kulturalnym kibicowaniu.
Tym razem wykorzystaliśmy szanse i zajęliśmy II miejsce. W finale ulegliśmy drużynie z MOW Debrzna (1:0). W turnieju uczestniczyło 10 drużyn Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z: Debrzna, Renic, Włocławka, Łobżenicy, Kijaszkowa, Dziarna, Strzelna, Babimostu, Antoniewa i Bielic. W drodze do finału pokonaliśmy drużyny z Strzelna (1:0), Dziarna (4:1), Bielic (4:0) i Łobżenic (2:0). III miejsce zajęła drużyna z MOW Babimostu, IV z Łobżenicy, V ze Strzelna, VI z Włocławka, VII z Antoniewa, VIII z Bielic, IX z Kijaszkowa, X z Dziarna. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany nasz wychowanek Kamil.
Turniej zorganizowany był bardzo profesjonalnie, poziom turnieju stał na wysokim poziomie sportowym, a rywalizacja wśród drużyn przebiegała w duchu fair-play i wzajemnym poszanowaniu. Za zaproszenie do udziału w turnieju bardzo dziękujemy organizatorom, a w szczególności pani Markowi.

 Ze sportowymi pozdrowieniami
Zenon Wójciak

mog 1mog 2mog 3