Rekord dla Niepodległej

Wielu z nas chciałoby być autorem jakiegoś rekordu. Dziś i my wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach poczyniliśmy wysiłki w tym kierunku. W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości Polski , dołączyliśmy do grona dzieci i młodzieży połączonej w jednej chwili , czyli o godzinie 11:11, w uroczystym śpiewaniu czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego". Gdzie tu rekord ? - Zapyta ktoś. To Rekord dla Niepodległej, dla pamięci o ponad wiekowej walce Polaków o niepodległość, samostanowienie i wielkiej radości z odrodzenia państwa polskiego. Dokumentem potwierdzającym udział w akcji będzie certyfikat. W zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Bądźmy dumni z bycia Polakami, chodźmy z wysoko podniesionym czołem i budujmy lepsze jutro, by zapanowała taka sama wiara i nadzieja jak wtedy, dnia 11 listopada 1918roku.

Małgorzata Chodak

flaga 1flaga 1 5flaga 2