Dzień Unii Europejskiej

Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jej święto obchodzimy co roku 9 maja. Idea „Zjednoczona w różnorodności” przyświeca wszystkim działaniom państw unijnych. Dziś wielu z nas może potwierdzić, że skorzystał na przynależności do unii i właśnie o możliwościach, jakie ona za sobą niesie opowiadali uczniowie klasy II. Była mowa o procedurach unijnych, jej priorytetach, możliwościach kształcenia czy o rozwoju gospodarczym. Atrakcją tego spotkania było współzawodnictwo klasowe w grze pamięciowej. Najlepszym zawodnikiem okazał się reprezentant klasy III. Gdy emocje już opadły wyemitowany został film o najciekawszych faktach charakteryzujących 48 państw Europy. Tym podsumowaniem zakończyło się nasze spotkanie.

Małgorzata Chodak

UE1