Treningi w MKS Osadnik Myślibórz

     W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, sekcji piłki nożnej razem z młodzieżą trenującą w MKS Osadnik Myślibórz, uczestniczą we wspólnych treningach w hali sportowej w szkole podstawowej numer 3 w Myśliborzu im. Leonida Teligi. Treningi pozwalają na wszechstronne przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych zdolności motorycznych. Wielostronne przygotowanie techniczne związane z nauczeniem i doskonaleniem umiejętności ruchowych niezbędnych do skutecznego zachowania się w walce sportowej. Przygotowanie moralno-wolicjonalne polegające na przygotowanie pożądanych postaw społeczno-moralnych oraz cech charakteru i woli w niezbędnej walce sportowej. Wykorzystanie walorów piłki nożnej w oddziaływaniu wychowawczym, opiekuńczym i resocjalizacyjnym. Opiekunem sekcji piłki nożnej jest mgr inż. Zenon Wójciak. Grono pedagogiczne dziękuje panu Karolowi trenerowi juniorów MKS Osadnik oraz młodzieży z tego klubu za umożliwienie wspólnych treningów i współpracy w budowaniu pozytywnych postaw naszej młodzieży.

osadnik01osadnik02osadnik03osadnik04