Mikołajki w MOW 2017

Odwiedzili nas wicestarosta Mariusz Norsesowicz i członek zarządu Alicja Prill.

mik3

mik2

mik1