Profilaktyka agresji i przemocy

W celu uzupełnienia prowadzonych w placówce działań kształtujących prawidłowe postawy interpersonalne chłopcy wzięli udział w spotkaniu ze specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu. Na zaproszenie psychologa funkcjonariusz policji podczas spotkania uświadamiał wychowankom konsekwencje zachowań agresywnych oraz szkodliwość przemocy. Zajęcia przeprowadzono w formie warsztatowej, a dyskusje podniosły poziom świadomości i wiedzy wychowanków w zakresie odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy.
Anna D. Sobańska

pol