Rezerwat Długogóry

Dnia 25 maja 2017r uczniowie ZS zostali zaproszeni przez Szkołę Podstawową w Różańsku na festyn ekologiczny EKOMIX w ramach kampanii edukacyjnej "Segreguję, odzyskuję nie marnuję!" którego głównym organizatorem był Zarząd LOP Okręgu w Szczecinie. Warunkiem udziału było przekazanie nakrętek plastikowych, za co każda szkoła otrzymała zestaw krzewów miododajnych do posadzenia pod swoją szkołą. W festynie wzięli udział Panie Wiceprezes: Danuta Chodyniecka i Sekretarz: Beata Niemyjska LOP Szczecin, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Pan Tomasz Witek Nadleśniczy Nadleśnictwa Różańsko oraz szkoły: SP Nr 1  w Dębnie, SP Nr 3 w Dębnie, SP w Smolnicy, SP w Nawrocku, SP w Różańsku, GP w Dębnie. Całe przedsięwzięcie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Różańsko. Uczniowie brali udział w konkursach ekologicznych i wygrywali nagrody. Wędrowali ścieżką edukacyjną w ,,Rezerwacie Długogóry”, przewodnikiem był Pan Marek Shiller. Opowiadał o przeszłości rezerwatu i jego bogactwie przyrodniczym: „o lodowcu rzeźbiącym teren, pomnikach przyrody, wielkich głazach, czy tajemniczych śladach po praprzodkach”. Wszyscy uczniowie integrowali się przy wspólnym ognisku, przepysznej grochóweczce i słodkim poczęstunku.

Wiesława Kurnicka

dlugogory 0

dlugogory 0 5

dlugogory 1

dlugogory 2

dlugogory 4