Nowoczesne systemowe rozwiązania w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

W dniu 16 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej dotyczące nowoczesnych systemowych rozwiązań w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Szkolenie prowadziła Pani Anna Szipluk, „Nowoczesne systemowe rozwiązania w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie”. Wychowawcy podczas zajęć warsztatowych zdobywali nowe i systematyzowali dotychczasowe umiejętności pracy z wychowankami. Dokonano superwizji stosowanych metod oraz doskonalono warsztat pracy aby z zachowaniem zasady wzajemnej pomocy, współpracy i zrozumienia w sposób najbardziej optymalny wychodzić naprzeciw potrzebom wychowanków.

Anna D. Sobańska