Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy Ujście Warty” to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Można poruszać się po szlakach pieszych np. „Mokradła”. Tu właśnie 15.12.2016 uczniowie ZS należący do SK LOP oraz uczestniczący w zajęciach wyrównawczych przyrodniczych spacerując wsłuchiwali się w głosy lecących oraz żerujących ptaków tj. łabędzie krzykliwe dla których Park jest największym zimowiskiem w Polsce, donośny klangor żurawi, gęgawy oraz kaczek. Rozpoznawali ślady, jakie mogą pozostawiać w terenie bobry, dziki, sarny oraz ptaki. Dowiedzieli się również, do czego potrzebne są mokradła-światowe zasoby wody, jakie jest znaczenie terenów podmokłych. Następnie w laboratorium odbyły się warsztaty rozpoznawania jednostek systematycznych ptaków. Dzięki binokularom uczniowie określali cechy piór i kości umożliwiające przystosowanie do środowiska oraz skład wypluwek ptaków drapieżnych. Warsztaty okazały się bardzo interesujące i udane. Wycieczka zakończyła się wizytą w MC Donald, gdzie wszyscy pełni wrażeń odpoczywali przy swoich ulubionych zestawach.
Za pomoc finansową w zorganizowaniu wyjazdu dziękujemy Kołu Łowieckiemu ,,Cietrzew”.

Wiesława Janusz Kurniccy

uw 3

uw 4