Pierwszy mały sukces naszej drużyny

W dniu 17.11.2018 r. nasi wychowankowie brali udział w XXVI Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Człuchowskiego. Małymi kroczkami osiągamy pierwsze sukcesy. Mimo tak mało licznej społeczności wychowanków w Ośrodku wyłoniliśmy zespół siedmioosobowy, który reprezentował naszą placówkę w tym turnieju. Celem turnieju było popularyzowanie piłki nożnej halowej, uczenie zdrowej sportowej rywalizacji i postawy fair-play, wyłonienie najlepszego zespołu XXVI turnieju oraz integracja wychowanków z innych Ośrodków. Po trzech remisach z MOW Łobżenica (1:1), MOW Włocławek (2:2) i z MOW Strzelno (2:2), natomiast pokonaliśmy drużyny z MOW Debrzno (3:1) i MOW Bielice (6:0). Łącznie zdobyliśmy 9 punktów, strzeliliśmy 14 bramek, straciliśmy 5 i dzięki temu zajęliśmy III miejsce. I miejsce zajęła drużyna z Łobżenicy zdobywając 13 punktów, 10 bramek i tracąc 2, II miejsce MOW Strzelno – 10 punktów, 8 bramek strzelonych i 5 straconych. Najlepszymi strzelcami turnieju zostali nasi wychowankowie Kamil i Bartosz, zdobywając po 7 bramek. Zawody przebiegły w zdrowej sportowej rywalizacji i koleżeńskiej atmosferze.
Za zaproszenie do udziału w turnieju składamy podziękowania Staroście Powiatu Człuchowskiego, dyrektorowi MOW w Debrznie Panu Andrzejowi oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Sprinter w Debrznie.

 Ze sportowymi pozdrowieniami
Zenon Wójciak

ps1ps2ps3ps4

Nic nie pociąga bardziej niż przykład

"Jednym z najmocniej oddziałujących na ludzi środkiem wychowawczym jest dobry przykład. Najczęściej przestępcy stają się przestępcami pod wpływem rodziny bądź środowiska. Ci, którzy chcą wyjść z uzależnień i drogi przestępczej potrzebują dobrego przykładu, który udowodni im, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia. Muszą wiedzieć, że są tacy, którym się udało."
23 listopada br. na świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach  odbyło się  spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Skazany na wolność”. Program profilaktyczny realizowany jest przez fundację „Brama” z Opola. Jego koordynatorem jest Piotr Szwędrowski. Odbiorcami projektu są osoby przebywające w zakładach karnych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych i terapeutycznych.

przyklad 01przyklad 02

Konkurs na najlepszą gazetkę grupową

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach uczcili 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości konkursem na najładniejszą gazetkę grupową.
Dnia 13 listopada komisja konkursowa, której przewodniczącym był dyrektor Ośrodka p. Krzysztof Srokowski, uznała za najładniejsze gazetki grupy V oraz grupy II. W załączeniu przedstawiamy zdjęcia w/w gazetek grupowych, które w krótkim rysie historycznym przedstawiały kolejne wydarzenia poprzedzające odzyskanie przez Polskę Niepodległości.
Gratulujemy wychowankom pomysłowości oraz zdolności manualnych, niezbędnych do realizacji tego projektu. Przygotowanie gazetek przez wychowanków było jednym z wielu realizowanych w ośrodku zadań, upamiętniających Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podziękowania za realizację należą się nie tylko zaangażowanym bezpośrednio wychowankom ale także ich wychowawcom.

gazet 1gazet 2

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

     Wszyscy wychowankowie wraz z pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęli świętować ogólnopolską akcją bicia Rekordu dla Niepodległej śpiewając Hymn Polski podczas gdy biało-czerwona flaga jako symbol barw narodowych wędrowała na główny maszt położony na placu apelowym MOW w Renicach. To bardzo doniosłe przeżycie dla wychowanków i kadry ośrodka zważywszy na fakt, że od niepamiętnych czasów w tym miejscu nie powiewała flaga Państwa Polskiego na maszcie flagowym. 09 listopada 2018r. o godz. 11.11 biało-czerwone barwy powróciły.

Główna uroczystość w MOW Renice została zorganizowana dnia 13 listopada 2018r. o godz. 12.00. Montaż słowno-muzyczny przygotowany przy dużym zaangażowaniu Pani Małgorzaty Chodak i Pana Jana Sarby-pracowników MOW Renice oraz wychowanków poprzedziło uroczyste wprowadzenie flagi państwowej przez naszych harcerzy działających pod kierunkiem druhny Pani Agnieszki Bachońskiej i zaśpiewanie Hymnu Państwowego. Montaż historyczno-muzyczny został przedstawiony jako podróż wielu pokoleń Polaków walczących o niepodległą ojczyznę, aż do radosnych dni w 1918 roku i tworzenia na nowo polskiej państwowości m.in. przez Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, a wśród nich przybyli : Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Myśliborskiego Pani Magdalena Grabowska-Jóźwiak, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Gminy Myślibórz Pan Piotr Duda, Dyrektor i Wicedyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w osobach Pani Violetty Skawińskiej i Zyty Składanowskiej, Głowna Księgowa Centrum Usług Wspólnych Pani Grażyna Saliniewicz, kierownik Centrum Usług Wspólnych ds. Pani Lucyna Kalicińska, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Grzegorz Słota, Justyna Palpuchowska podinspektor Wydziału Edukacji Powiatu Myśliborkiego, przedstawiciel Wydziału Oświaty Gminy Myślibórz, którzy z wielkim zaangażowaniem wspólnie z młodzieżą śpiewali pieśni takie jak " Ciężkie czasy Legionera", " Marsz I Brygady", czy " Piechota". Wychowankowie zaprezentowali także własną hip- hopową wersję utworu pt. " 63 Dni chwały", za co otrzymali gromkie brawa. Na zakończenie uroczystości Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka wychowawczego w Renicach Pan Krzysztof Srokowski podziękował za trud i wkład pracy wszystkim pracownikom i wychowankom w przygotowaniu uroczystości zapraszając na poczęstunek ,a nasi harcerze wręczyli uczestnikom spotkania słodką babeczkę z ukrytą sentencją patriotyczną.

W ten sposób zakończyła się uroczystość upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Polskę. Echa tak uroczystego spotkania będą rozbrzmiewać, aż do kolejnej rocznicy i pozostaną w naszych sercach oraz pamięci, ponieważ wszyscy pokazali, że są Polakami i pamiętają o tym skąd pochodzą i przejawiają dumę ze swojej chwalebnej przeszłości.

dn2018 01dn2018 02dn2018 03dn2018 04dn2018 05dn2018 06dn2018 07

Rekord dla Niepodległej

Wielu z nas chciałoby być autorem jakiegoś rekordu. Dziś i my wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach poczyniliśmy wysiłki w tym kierunku. W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości Polski , dołączyliśmy do grona dzieci i młodzieży połączonej w jednej chwili , czyli o godzinie 11:11, w uroczystym śpiewaniu czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego". Gdzie tu rekord ? - Zapyta ktoś. To Rekord dla Niepodległej, dla pamięci o ponad wiekowej walce Polaków o niepodległość, samostanowienie i wielkiej radości z odrodzenia państwa polskiego. Dokumentem potwierdzającym udział w akcji będzie certyfikat. W zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Bądźmy dumni z bycia Polakami, chodźmy z wysoko podniesionym czołem i budujmy lepsze jutro, by zapanowała taka sama wiara i nadzieja jak wtedy, dnia 11 listopada 1918roku.

Małgorzata Chodak

flaga 1flaga 1 5flaga 2

Poznajemy lasy

W dniach 22-23.10.2018r. wychowankowie zostali zaproszeni przez Nadleśnictwo Myślibórz do lasów położonych w okolicach Jedlic. W poniedziałek nasi podopieczni posprzątali cmentarz sprzed II wojny światowej, znajdujący się w środku lasu, poznali jego historię, którą w ciekawy sposób przedstawił im podleśniczy, a następnie spędzili miło czas przy wspólnym ognisku i przy pieczeniu kiełbasek.
Drugi dzień w lesie był także interesujący. Wspólne ognisko i kiełbaski oraz interesujące rozmowy na temat konieczności dbania o lasy, zapobiegania chorobom drzew, dokarmianiu zwierząt leśnych w okresie zimowym. Wychowankowie wysłuchali ciekawego wykładu dotyczącego pracy leśniczych na każdym szczeblu. Poznali etapy powstawania lasu, od momentu posadzenia sadzonek drzew, pielęgnację, aż do wycinki. Informacje te pozwoliły poznać trudy zawodu leśniczego.
Mamy nadzieję, że nasze wizyty w lasach Nadleśnictwa Myśliborskiego wpiszą się w tradycję spędzania czasu wolnego przez naszych wychowanków.

Krzysztof Sztuń
Zenon Wójciak

poznajemy lasl 1poznajemy lasl 2poznajemy lasl 3poznajemy lasl 4poznajemy lasl 5

Caffejka MOW

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Moniką Pawlak podjął decyzję o wprowadzeniu w życie ośrodka nowego przedsięwzięcia. 25 października 2018 r. odbyło się pierwsze, premierowe spotkanie Caffejki MOW. To spotkanie miało na celu zrelaksować, zabawić i doświadczyć czegoś nowego.
W kawiarnianej atmosferze, przy świecach i ciasteczku, wychowankowie wraz z nauczycielami i wychowawcami wykonywali śmieszne zadania, które związane były z obchodzonym w październiku DEN czy królowaniem jabłka.
Ponieważ w październiku obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Muzyki, naszemu spotkaniu towarzyszył zespół muzyczny działający przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Myśliborzu.
W świetnej atmosferze, po blisko godzinnym spotkaniu, w dobrych nastrojach wychowankowie i dorośli pracownicy ośrodka powrócili do swoich zajęć, obmyślając już tematykę kolejnego spotkania Caffejki MOW.
Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie Dyrektorom MOW w Renicach, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom obsługi, Dyr. PSM w Myśliborzu – Agacie Myszak oraz opiekunom zespołu- Panom A. Wachowiczowi i K. Szuszkiewiczowi. Szczególne podziękowania należą się wychowankom: Wojtkowi Mikosowi, Dominikowi Tyszkiewiczowi i Kacprowi Chrystofiakowi, pomysłodawcom scenariusza i prowadzącym spotkanie.

cafejka 1cafejka 2cafejka 3cafejka 4cafejka 5cafejka 6

Wizyta w muzeum

W dniu 18 października 2018 roku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego odwiedzili Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Chłopcy podczas prezentacji multimedialnej wysłuchali opowieści o utracie niepodległości przez nasz kraj i o trudach jej odzyskania. Przypomnieli sobie ważne postacie historyczne, takie jak Tadeusz Kościuszko, Józek Piłsudski, Jan Henryk Dąbrowski czy Ignacy Jan Paderewski.
Na przykładzie makiety i wydarzeń historycznych przypomnieliśmy sobie znaczenie słów Hymnu Polski: Kim był Dąbrowski” i dlaczego „Z ziemi włoskiej do Polski” „Kim był Bonaperte”
W ramach warsztatu plastycznego wychowankowie wykonali przepiękne kokardy narodowe w biało – czerwonych barwach.

Anna D. Sobańska

muzeum1muzeum2muzeum3muzeum4

RAJD Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniach 19 – 20 październik X Drużyna Harcerska „Rosomaki” uczestniczyła w „Rajdzie Niepodległościowym” w Lipianach. Siedzibą rajdu był Zespół Szkół im. K.Makuszyńskiego w Lipianach, natomiast organizatorem 42 DH „Wędrowcy” i 8 GZ „Promyczki”. W piątek wieczór rozpoczęliśmy rajd uroczystym apelem, po którym wszyscy obecni harcerze i zuchy utworzyli z światełek o barwie białej i czerwonej naszą Flagę Narodową. Później nastąpił „Bieg nocny”, który nie tylko był okazją do zwiedzania miasta Lipiany. Umożliwił nam również zapoznanie się z technikami zaszyfrowywania różnych niepodległościowych haseł w terenie. Sobota to już wędrówka w teren i zadania tj.: rzucanie do celu, czołganie się i pokonywanie przeszkód na czas, rozszyfrowywanie haseł, układanie puzzli znanych postaci historycznych, śpiewanie Hymnu, tworzenie Godła Narodowego, układanie tekstu pieśni „My pierwsza brygada” ,a nawet układanie własnej choreografii tańca polonez. Oczywiście na trasie pojawił się punkt gastronomiczny, na którym nasze zdolności kulinarne zostały docenione bowiem w plenerskich warunkach przygotowaliśmy takie danie jak omlet serowy. Pomimo tak krótkiego okresu kiedy jesteśmy Drużyną udało nam się wspólnymi siłami zdobyć IV miejsce. Otrzymaliśmy szczere gratulacje, a dla nas jest to powód by nadal poszerzać swe umiejętności i wiedzę.

rajdlipinay1rajdlipinay2rajdlipinay3rajdlipinay4

Dzień Godności

Kto wie kiedy świętujemy Dzień Godności? Wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach! Przed kilkoma laty świętowaliśmy ten dzień po raz pierwszy, a 17 października 2018r. po raz drugi. Taki dzień można uczcić na kilka sposobów. Tym razem zadaniem wychowanków było zebranie kompletu imiennych kart z synonimami godności. Wszystkich ograniczał czas i oczywiście główne kryterium- zachowanie godne prawego człowieka we wszystkich sferach. Zadanie wydawało by się trudne dla naszych wychowanków, jednak znaleźli się trzej laureaci, którzy niebawem odbiorą nagrodę. Element konkurencji wzbudził wiele pozytywnych emocji, ukazujących fakt, że wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach także potrafią wykrzesać z siebie iskierkę dobra.

Małgorzata Chodak

dziengodnosci