Legiony

Zbliża się dla nas Polaków najważniejsza rocznica tj. 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości. W związku z tym wyjechaliśmy do Gorzowa Wlkp. i obejrzeliśmy film pt. ,,Legiony”. Obok postaci fikcyjnych, których historie wzorowano na życiorysach prawdziwych legionistów, w filmie pojawia się szereg osobistości znanych z kart historii. Wśród nich: brygadier Józef Piłsudski (Jan Frycz), porucznik Stanisław Kaszubski ps. „Król” (Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz (Borys Szyc), porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki) i wielu innych. W tym dniu chłopcy zapoznali się z wystawą motocykli i skuterów, a następnie posilili się w KFC.

W.Kurnicka

leg1leg2leg3

Czas refleksji i zadumy…

Listopad to czas refleksji i zadumy nad życiem, uświadamiamy sobie, że my, ludzie, tworzymy wspólnotę, której nie niweczy śmierć. Pamiętamy o zmarłych i wierzymy, że i oni wciąż czują więź z bliskimi, których pozostawili. Wśród grobów opuszczonych znajdują się groby byłych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.
We wtorek 22 października 2019r. wychowankowie MOW Renice po raz kolejny porządkowali groby przed Dniem Wszystkich Świętych NA Cmentarzu Komunalnym w Myśliborzu. W oczyszczaniu mogił uczestniczyła grupa wychowanków pod opieką inicjatora akcji, którym był wychowawca Jan Sarba wraz z dyrektorem i pracownikami DPS w Myśliborzu.
Impulsem do działania było poczucie międzyludzkiej solidarności, bo ci, co odeszli, nadal mają przecież swój udział w wielkiej rodzinie, jaką jest ludzkość. Pochłonięci codziennością, nie myślimy o przeszłości, która w żadnym innym miejscu tak naturalnie nie łączy się ze współczesnością jak na cmentarzu. Jeżeli my dzisiaj nie chcemy o nie zadbać i nie mamy potrzeby o nich pamiętać to skazujemy się na taką samą niepamięć w przyszłości.
Wiele osób z okazji zbliżających się uroczystości porządkuje groby swoich bliskich. Jednak spora część mogił jest opuszczonych i zaniedbanych. W związku z tym inicjatywy takie jak ta na pewno są potrzebne. Nasi wychowankowie zajęli się wybranymi grobami. Zagrabili liście, wyrywali chwasty i wyrzucali stare wiązanki. Na koniec pracy czekał na nich słodki poczęstunek w postaci pączków i napoi przygotowanych przez panią dyrektor DPS. Wraz z panią Ewą Matyjaszko, która podpowiadała jak należy oczyszczać groby i wspierała chłopców w pracy, nasi wychowankowie zrobili sobie wspólne zdjęcie.

Opracował; Jan Sarba

groby1

groby2groby3groby5groby6

Z kamerą wśród zwierząt!

Pod koniec października odwiedziliśmy wrocławskie ZOO. Jak każde zoo i to podzielone było na strefy zwierząt, których sąsiednie bytowanie opiera się na wzajemnej akceptacji. I w tym momencie, można odejść od zwierząt i skierować myśli na ludzi, a więc nasuwa się wniosek- uczmy się od zwierząt! Wróćmy jednak do naszych odwiedzin. Pogoda dopisała, toteż zwiedzających było niemało. Stworzyło to okazję do nawiązywania nowych, sympatycznych znajomości rówieśniczych. Nawiązywaliśmy także znajomości z wybranymi zwierzętami, a niektóre z nich były bardzo towarzyskie, stąd pamiątkowe fotki robiły się jedna za drugą. Oczywiście każdy z nas ma swoich zwierzęcych faworytów, jedni lubią drapieżniki, inni wolą oglądać zwierzęta morskie. Dla tych ostatnich stworzono fantastyczne warunki bytowe. Zwierzęta te domowe, jak i te w zoo wymagają stałej opieki, mogliśmy więc zobaczyć niektórych pracowników zoo podczas pracy, np. nurka, modernizującego instalację napowietrzającą. To musi być fascynujące zajęcie! Fauna i flora nawet w zoo zachwyca swym bogactwem i zmusza do refleksji nad koniecznością ochrony tych zasobów, które jeszcze nam zostały. Pożegnaliśmy się z wrocławskim ZOO pełni wrażeń. Były to nasze pierwsze odwiedziny w tym miejscu i mamy nadzieję, że będą też kolejne. Pora wracać do szkoły.

Autor tekstu: Małgorzata Chodak

zoo1zoo2zoo3zoo4zoo5zoo6zoo7zoo8zoo9

Konferencja w ORE

W odpowiedzi na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie kadra zarządzająca Młodzieżowym Ośrodkiem wychowawczym w Renicach w osobach Dyrektora i Wicedyrektora wzięła udział w dniu 18 października 2019 roku w Ogólnopolskiej Konferencji pod tytułem: „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”.

Celem konferencji była refleksja nad możliwościami rozwijania zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie oraz upowszechnianie innowacyjnych metod pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej ukierunkowanej na wzmacnianie potencjałów wychowanków. Konferencja służyła również integracji środowiska kadry kierowniczej MOW i MOS, których przedstawiciele przybyli z różnych stron naszego kraju.

Jako uczestnicy tej konferencji jesteśmy szczególnie wdzięczni za zaproszenie i wyrazy serdeczności jak i zrozumienia sytuacji naszej placówki Pani Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Marzennie Habib oraz składamy szczególne wyrazy podziękowania za trud przygotowania i prowadzenia konferencji Pani kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE Marii Depta.

ore1ore2ore3ore4

Połów spiningiem z łodzi

Członkowie koła wędkarskiego poznają metodę połowu spinningowego z łodzi. Pogoda nam dopisała, ryby były trochę mniej chętne do współpracy ;)

ryby1ryby2ryby3ryby4ryby5

Caffejka MOW

       W poniedziałek, 14 października 2019 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na tę okoliczność przygotowaliśmy specjalne spotkanie w ramach „Caffejki MOW”. W bardzo przyjaznej atmosferze, przy „kawiarnianych” stolikach, przy słodkich ciasteczkach, podejmowaliśmy zadania zlecane przez prowadzących: p. Monikę Pawlak i Mariusza Laskę.
Podczas wykonywania poszczególnych zadań należało wykazać się znajomością kadry pracowniczej naszego ośrodka, ich zadaniami i funkcjami, sprawnością manualną, wyobraźnią i błyskotliwością. Przyznaliśmy też po raz pierwszy „OSKARY MOW” w 7 kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tzw. Słodkie Oskary. Najważniejsza jednak była dobra zabawa, zaangażowanie w pracę i wspólnie spędzony czas!
Za wszelką pomoc w organizacji tego spotkania; Dyrekcji MOW: panom P. Krawczykowi i T. Jankowskiemu oraz pomocnikom zakulisowym: Gehrke M., Smudze B., Pestce D., Balasińskiemu D. BARDZO DZIĘKUJEMY!

caffe1caffe2caffe3caffe4

Dzień Nauczyciela

Dnia 14 października 2019r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w placówce odbył się uroczysty apel. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą Komisji Edukacji Narodowej, zaprezentowali montaż poetycki pt. „Dzień Nauczyciela- serca rozwesela”, złożyli życzenia pracownikom Ośrodka. Później wraz z gronem pedagogicznym bawili się w Caffejce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

dn2019dn2019 2dn2019 3dn2019 4

Zapoznanie z żużlem

Wychowankowie MOW w Renicach wzięli udział w akcji propagowania sportu żużlowego. Odbyło się to pod hasłem ,,Zapoznanie z żużlem”, wraz z opiekunami M.Imackim i J.Sarba. Nasi podopieczni mieli możliwość zwiedzania: toru żużlowego, warsztatu, pomieszczenia sędziego oraz biura prezesa w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto mogli zasiąść w loży vipów oraz podziwiać pomieszczenie dla dziennikarzy. Dowiedzieli się o historii gorzowskiego speedway’a oraz zobaczyli krótki spot promujący. To wszystko miało na celu zapoznanie naszych wychowanków z bogatą tradycją, z przybliżeniem zasad jakie obowiązują w tej dyscyplinie oraz zaprezentowaniem specyfiki motocykla żużlowego i narzędzi używanych do jego naprawy. Na zakończenie nasi wychowankowie otrzymali klubowe gadżety i zaproszenie na mecze miejscowej drużyny w przyszłym roku.

xyz

Urodziny wychowanka

Zgodnie z tradycją naszego ośrodka pożegnaliśmy dziś wychowanka, który zakończył edukację w naszej placówce, gdyż ukończył 18 rok życia.
Nadszedł czas zako
ńczenia niezwykłego etapu w życiu Patryka, jakim był z pewnością jego czas pobytu w naszej placówce.
To wła
śnie nasz ośrodek był dla niego przez okres ponad 3 lat drugim domem. Tutaj nawiązywał przyjaźnie, również takie na całe życie, tutaj poznawał nowych ludzi i tutaj uczył się życia.
Zarówno dyrektorzy jak i wychowawcy oraz jego koledzy, podzi
ękowali Patrykowi za wspólnie spędzony czas i życzyli wytrwałości w dalszej wędrówce w dorosłe życie.
Wierzymy,
że jeszcze wiele razy zarówno Patryk jak i inni wychowankowie, którzy opuścili mury ośrodka, zajrzą do nas, by odwiedzić swoich znajomych, przyjaciół i wychowawców.

Do zobaczenia !

BaBbBc

Koło strzelectwa sportowego

W MOW Renice czynnie funkcjonuje koło strzelectwa sportowego i jest jedną z najbardziej interesujących propozycji zajęć pozalekcyjnych dla naszych wychowanków. Strzelectwo sportowe uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, systematyczności oraz wyznaczania i osiągania krótko i długoterminowych celów osobistych. Dzięki tym zajęciom nasi wychowankowie mają zapewniony kontakt ze światem sportu. Stwarza im warunki do rozwoju, pozwala odkryć nowe możliwości i przedstawia atrakcyjne perspektywy. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarówno proponowane zajęcia oraz udział w zawodach na szczeblu gminnym i powiatu, są atrakcyjną dla młodzieży formą realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęcia te wykraczają poza utarty schemat, jakim są same zajęcia sportowe. Niezbędne w osiąganiu postępów w strzelectwie jest podejmowanie aktywności ruchowej. Uczestnictwo w zajęciach niewątpliwie wpływa na motywację i zaangażowanie wychowanków w szeroko rozumiane działania ukierunkowane na rozwój osobisty. Jest odpowiedzią na potrzeby naszych podopiecznych w zakresie rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień.

        Zajęcia są prowadzone przez wychowawcę J. Sarbę oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów strzelectwa sportowego posiadającą bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą. Odbywają się one na profesjonalnej strzelnicy w byłym już Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu.

 AAABACADAE