Urodziny wychowanka

Zgodnie z tradycją naszego ośrodka pożegnaliśmy dziś wychowanka, który zakończył edukację w naszej placówce, gdyż ukończył 18 rok życia.
Nadszedł czas zako
ńczenia niezwykłego etapu w życiu Patryka, jakim był z pewnością jego czas pobytu w naszej placówce.
To wła
śnie nasz ośrodek był dla niego przez okres ponad 3 lat drugim domem. Tutaj nawiązywał przyjaźnie, również takie na całe życie, tutaj poznawał nowych ludzi i tutaj uczył się życia.
Zarówno dyrektorzy jak i wychowawcy oraz jego koledzy, podzi
ękowali Patrykowi za wspólnie spędzony czas i życzyli wytrwałości w dalszej wędrówce w dorosłe życie.
Wierzymy,
że jeszcze wiele razy zarówno Patryk jak i inni wychowankowie, którzy opuścili mury ośrodka, zajrzą do nas, by odwiedzić swoich znajomych, przyjaciół i wychowawców.

Do zobaczenia !

BaBbBc

Koło strzelectwa sportowego

W MOW Renice czynnie funkcjonuje koło strzelectwa sportowego i jest jedną z najbardziej interesujących propozycji zajęć pozalekcyjnych dla naszych wychowanków. Strzelectwo sportowe uczy koncentracji, wytrwałości, konsekwencji, systematyczności oraz wyznaczania i osiągania krótko i długoterminowych celów osobistych. Dzięki tym zajęciom nasi wychowankowie mają zapewniony kontakt ze światem sportu. Stwarza im warunki do rozwoju, pozwala odkryć nowe możliwości i przedstawia atrakcyjne perspektywy. Sport strzelecki zmniejsza ryzyko znalezienia się młodych ludzi w sytuacji życiowej, która sprzyja uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarówno proponowane zajęcia oraz udział w zawodach na szczeblu gminnym i powiatu, są atrakcyjną dla młodzieży formą realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zajęcia te wykraczają poza utarty schemat, jakim są same zajęcia sportowe. Niezbędne w osiąganiu postępów w strzelectwie jest podejmowanie aktywności ruchowej. Uczestnictwo w zajęciach niewątpliwie wpływa na motywację i zaangażowanie wychowanków w szeroko rozumiane działania ukierunkowane na rozwój osobisty. Jest odpowiedzią na potrzeby naszych podopiecznych w zakresie rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień.

        Zajęcia są prowadzone przez wychowawcę J. Sarbę oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorów strzelectwa sportowego posiadającą bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą. Odbywają się one na profesjonalnej strzelnicy w byłym już Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Myśliborzu.

 AAABACADAE

Kontynuujemy to co dobre – sezon 2019/2020 rozpoczęty

W ramach integracji naszej młodzieży ze środowiskiem lokalnym przeprowadzamy wspólne treningi z młodzieżą z Giżyna, Renic czy Myśliborza. Na zajęciach nasi wychowankowie uczą się podstaw gry, zasad fair play i taktyki, ale też tego jak przebywać w zespole. Przygotowują się do funkcjonowania w społeczeństwie, samodzielnie podejmują decyzje i dowiadują się jak radzić sobie z problemami. W trakcie zajęć piłki nożnej nie kładzie się już nacisku na wynik lecz wpajamy podopiecznym, że ważne jest zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój indywidualnych umiejętności. Treningi w sekcji piłkarskiej to również okazja, aby sprawdzić się na tle innych zawodników. Inaczej wygląda gra na podwórku, a inaczej gra z rówieśnikami, którzy także trenują i znają się na futbolu.

 Cele ogólne:

  • Wszechstronne przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych zdolności motorycznych.
  • Wielostronne przygotowanie techniczne związane z nauczaniem i doskonaleniem umiejętności ruchowych niezbędnych do skutecznego zachowania się w walce sportowej.
  • Przygotowanie taktyczne rozumiane jako nauczanie i doskonalenie metod skutecznego prowadzenia walki sportowej.
  • Przygotowanie psychiczne, którego istotą jest doskonalenie możliwości percepcyjnych, umysłowych oraz kształcenie umiejętność regulowania stanów emocjonalnych.
  • Przygotowanie moralno-wolicjonalne polegające na kształtowaniu pożądanych postaw społeczno-moralnych oraz cech charakteru i woli niezbędnych w walce sportowej.
  • Wykorzystanie walorów piłki nożnej w oddziaływaniu wychowawczym, opiekuńczym i resocjalizacyjnym.

 Ze sportowymi pozdrowieniami
Zenon Wójciak

1s2s3s4s

Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Starostwo Powiatowe informuje, że Mistrzostwa Powiatu dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej  oraz Licealiady w SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH odbędą się dnia 08.10.2019 r. (wtorek) na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

Program:
  9:00 - weryfikacja
10:00 - bieg Licealiada i Igrzyska Młodzieży Szkolnej - chłopcy
10:45 - bieg Igrzyska Młodzieży Szkolnej i  Licealiada – dziewczęta
11:30 - bieg Igrzyska Dzieci – dziewczęta
11:50 - bieg Igrzyska Dzieci – chłopcy

MOW RENICE zakwalifikowany do PROJEKTU!!!

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

O nazwie: „Nowe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w powiecie myśliborskim”

Projekt ma na celu podnieś jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dostosowanie form, metod i warunków kształcenia do wymagań gospodarczych i rynku pracy w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie myśliborskim.

Grzybobranie

Sezon uważamy za otwarty!
Wychowankowie grupy II wzięli udział w grzybobraniu. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie. Wychowankowie mieli okazję poznać zasady grzybobrania, gatunki grzybów jadalnych i trujących. Uczestnicy dowiedzieli się, które grzyby ze sobą łatwo pomylić, które wolno zbierać, a których nawet lepiej nie dotykać. Wyjście do lasu zaowocowało obfitymi zbiorami. Dla wychowanków była to duża frajda i nowe doświadczenie.

grzyby1grzyby2grzyby3grzyby4grzyby5grzyby6

Bieg Sybiraka

Wychowankowie naszego ośrodka reprezentowali nasza placówkę w dorocznych obchodach „Dnia Sybiraka” organizowanym przez zaprzyjaźniona szkołę ponadgimnazjalną Zespół Szkół im. Noblistów Polskich . Po apelu odbył się „Bieg Sybiraka”, w którym wzięli udział uczniowie szkół powiatu myśliborskiego w tym nasi wychowankowie którzy z poświeceniem pobiegli ukończyli go z dobrymi rezultatami.

bs1bs2

NIE ŚMIECIMY- SPRZĄTAMY- ZMIENIAMY!

Co roku w trzeci weekend września w Polsce i na świecie rusza kampania ,,Sprzątanie Świata- Polska 2019”. Cała społeczność MOW angażuje się w realizowanie zadań tej ważnej kampanii dla Ziemi. Przygotowaliśmy apel informacyjny, a następnie wspólnie z wychowawcami grup sprzątaliśmy naszą ,,małą ojczyznę”.

Dziękujemy UMiG w Myśliborzu za worki i rękawice.
W. Kurnicka

sprzatnie 1sprzatnie 2

Uśmiech prawdy

Pod takim tytułem wychowankowie naszego ośrodka dnia 18 września 2019 obejrzeli spektakl teatralny wystawiony przez aktorów, którzy przybyli do naszej placówki z odległego Krakowa. Przedstawienie poświęcone było w swej treści pokazaniu młodemu widzowi starego dobrego sarmackiego autora, hrabiego Aleksandra Fredro, który jak mogli przekonać się wychowankowie naszej placówki i dziś może bawić i śmieszyć. Zaprezentowane zostały fragmenty sceny z „Zemsty”, z „Dam i huzarów”, „Pierwszej lepszej”, „Męża i żony” oraz „Nowego Don Kichota”. Sceny te okazuje się, że są zabawniejsze i szlachetniejsze od współczesnych, niektórych kabaretowych żartów i dowcipów.

tetrzyk1tetrzyk2

Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego

Dnia 11 września 2019r uczniowie wyjechali na wycieczkę do Wolińskiego Parku Narodowego istniejącego już od 1960r. Byli w wielu ciekawych miejscach tego chronionego obszaru: wzniesieniu klifowym Gosań, lesie bukowym, zagrodzie pokazowej żubrów, muzeum przyrodniczym. Zapoznali się z bioróżnorodnością WPN. Zobaczyli żubry i jelenie szlachetne- 2 gatunki największych ssaków żyjących w naszych lasach, bielika- dojrzałego ptaka drapieżnego, gatunki ryb i ssaków Morza Bałtyckiego oraz ptaki pasa pobrzeża. Następnie spacerem przeszli po molo, promenadą i Aleją Gwiazd. Moc wrażeń dostarczył w planetarium seans „Cuda wszechświata”, przenosząc wszystkich w podróż przez niewyobrażalne przestrzenie w poszukiwaniu granic galaktyki, odkrywaniu tajemnic największych fenomenów przyrody, aż po narodziny wszechświata. Po całym dniu zwiedzania z przyjemnością odpoczywali na plaży przy szumie morskich fal.

mzdroje1mzdroje2mzdroje3mzdroje4mzdroje5mzdroje6mzdroje7