Sprzątanie cmentarza

2o października wych. Oleszczuk wraz z wychowankami z Samorządu Uczniowskiego udała się na cmentarz w Myśliborzu. Tam wychwankowie sprzątali groby byłych mieszkańców DPS-u w Myśliborzu.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Zespołu Szkół w Renicach wystawili dla wszystkich pracowników placówki widowisko kabaretowe pt." Dzień Nauczyciela serca rozwesela".
W tym szczególnym dniu uśmiech na twarzy towarzyszył całej społeczności ośrodka. Do życzeń dołączył się również Samorząd Uczniowski, który ogłosił wyniki plebiscytu na najsympatyczniejszego wychowawcę/nauczyciela. Zwycięzcą plebiscytu został nauczyciel Tomasz Sobański.

Koncert Tomasza Żółtko

"DAWNYCH MISTYKÓW LUDZKIEJ DUSZY PIEŚŃ
KSIĘŻYCA CIEMNA STRONA
SŁOŃCE ZABIJA NA RATY NAS W NADFIOLECIE
SCHODAMI DO NIEBA ZACZAŁEM SIĘ PIĄĆ
TAM NIE MA AUTOSTRADY.."

W dniu 27 września 2016 roku w ośrodku odbył się koncert Tomasza Żółtko, jednej z najbardziej niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej. Wiele jego piosenek zmusza do refleksji, głębszego spojrzenia na siebie i otaczającą rzeczywistość. Wychowankowie mogli wziąć udział w koncercie artysty oraz spotkać się z człowiekiem, który wymyka się schematom. Potrafi być - w myśl tytułu jednej ze swoich płyt - "w poprzek" obowiązujących trendów, lecz nie robi tego dla zasady.

Anna D. Sobańska

XIV Spotkania Przyrodników

Dnia 24.09.2016r dzięki  zaproszeniu  Szkoły Podstawowej w Różańsku członkowie
SK LOP uczestniczyli w XIV Spotkaniach Przyrodników", które odbyły się w Rezerwacie Przyrody "Długogóry". Spotkanie prowadził Prezes LOP Oddziału Dębno Pan Marek Schiller.  Nadleśniczy Nadleśnictwa Różańsko otrzymał od M. Schillera historyczny pierwopis opracowania źródłowego wniosku o utworzenie Rezerwatu "Długogóry". Podczas przejścia ścieżką edukacyjną przez Rezerwat "Długogóry" uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z elementami przyrody na terenie obiektu, między innymi:

 • dlaczego utworzono Rezerwat "Długogóry",
 • cechami specyficznymi  obszaru,
 • fragmentami moreny czołowej,
 • zlodowaceniem północno - polskim,
 • najwyższym wzniesieniem na terenie Powiatu Myśliborskiego "Długogóra" o wysokości
  114,5 m n.p.m.
 • ogromną ilością wzniesień i zagłębień terenowych z wodą,
 • wielką ilością głazów narzutowych,
 • drzewami pomnikowymi z bukiem "Matka",
 • roślinami i zwierzętami chronionymi.

Uczniowie mogli wykazać się spostrzegawczością połączoną z umiejętnościami szkicowania węglem najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych miejsc rezerwatu. Spotkanie zakończyło się nad Jeziorem Babino  wspólną biesiadą przy ognisku z kiełbaską, grochówką i pysznymi ciastami. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali upominki sponsorowane przez Nadleśnictwo Różańsko oraz UMiG w Dębnie.  XIV Spotkanie Przyrodników  było bardzo interesującą i udaną lekcją o obszarach ochronionych na terenie naszego powiatu.

Spotkanie z rodzicami

W dniu 23 września 2016 roku odbyło się w MOW w Renicach spotkanie z rodzicami wychowanków. Rodzice zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami regulującymi pracę placówki oraz z ofertą zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych oferowanych młodzieży. Wychowawcy klas, wychowawcy grup, pedagodzy i psychologowie udzielali zainteresowanym rodzicom na bieżąco informacji o naszych podopiecznych oraz udzielali porad.Rodzice mieli także możliwość uczestnictwa w specjalnie zorganizowanym warsztacie prowadzonym przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu dotyczącym zagrożeń, w szczególności cyberprzemocy, oraz spotkaniu ze specjalistami z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu dotyczącym współpracy między policją, placówką oraz rodzicami. Poruszano także zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich oraz profilaktyką ucieczek.Po spotkaniu wychowankowie mieli możliwość spędzenia czasu ze swoimi rodzinami i pokazania ośrodka. Bardzo dziękujemy przybyłym rodzicom oraz mając nadzieję na udaną współpracę zapraszamy do naszej placówki.

Anna D. Sobańska

 

"Podaj dalej... drugie życie odpadów"

Uczniowie Dawid i Tycjan z kl. III przygotowali apel informacyjny o przebiegu  akcji. W czasie zajęć w internacie  wyposażeni w worki i rękawice ochronne z  chęcią i w dobrych humorach sprzątali okolice ośrodka, pobliskiego parku, teren wokół Jeziora Renickiego. Dziękujemy  Wydziałowi Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu za dostarczenie worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzenia akcji.

Początek nowego roku szkolnego

Pierwszy dzień września to początek nowego roku szkolnego. O godzinie dziesiątej rok szkolny rozpoczęli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Wszystkich zgromadzonych: wychowanków i rodziców, grono pedagogiczne i pracowników szkoły  przywitała dyrektor placówki  mgr Mirosława Salasa, która wyraziła przekonanie, że wakacje pozwoliły wszystkim dobrze i bezpiecznie odpocząć oraz nabrać sił do pracy w nowym roku szkolnym. Pani dyrektor zwróciła także szczególną uwagę na bezpieczeństwo wychowanków w placówce i poza nią. Odczytała list Ministra Edukacji Narodowej i życzyła wszystkim wychowankom dobrych ocen i wielu nagród na koniec roku szkolnego. Następnie uczniowie, pod kierunkiem dyr. Mariusza Zalewskiego i wych. Jana Sarby, wzięli udział w akademii upamiętniającej wybuch II wojny światowej pod hasłem: ,,Ballada Wrześniowa". Podczas uroczystości zaprezentowano film dokumentalny ,,Kampania wrześniowa 1939r." oraz wysłuchano i  odśpiewano pieśni patriotyczne. Akademię poprowadził wychowanek Wdowiak Dawid z grupy IV.

Współpraca z Towarzystwem Wędkarskim

Członkowie klubu wędkarskiego działającego w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym w Renicach ściśle współpracują z Myśliborskim Towarzystwem Wędkarskim. Ostatnio wychowankowie czynnie pomagali przy organizacji Myśliborskich Dni Karpiowych. Dzięki tej współpracy klub może bezpłatnie korzystać z jeziora królewskiego, z czego chętnie korzysta, bo chłopcy lubią wedkować.

kroleskie 1

kroleskie 2

kroleskie 3

kroleskie 4