Początek nowego roku szkolnego

Pierwszy dzień września to początek nowego roku szkolnego. O godzinie dziesiątej rok szkolny rozpoczęli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach. Wszystkich zgromadzonych: wychowanków i rodziców, grono pedagogiczne i pracowników szkoły  przywitała dyrektor placówki  mgr Mirosława Salasa, która wyraziła przekonanie, że wakacje pozwoliły wszystkim dobrze i bezpiecznie odpocząć oraz nabrać sił do pracy w nowym roku szkolnym. Pani dyrektor zwróciła także szczególną uwagę na bezpieczeństwo wychowanków w placówce i poza nią. Odczytała list Ministra Edukacji Narodowej i życzyła wszystkim wychowankom dobrych ocen i wielu nagród na koniec roku szkolnego. Następnie uczniowie, pod kierunkiem dyr. Mariusza Zalewskiego i wych. Jana Sarby, wzięli udział w akademii upamiętniającej wybuch II wojny światowej pod hasłem: ,,Ballada Wrześniowa". Podczas uroczystości zaprezentowano film dokumentalny ,,Kampania wrześniowa 1939r." oraz wysłuchano i  odśpiewano pieśni patriotyczne. Akademię poprowadził wychowanek Wdowiak Dawid z grupy IV.

Współpraca z Towarzystwem Wędkarskim

Członkowie klubu wędkarskiego działającego w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym w Renicach ściśle współpracują z Myśliborskim Towarzystwem Wędkarskim. Ostatnio wychowankowie czynnie pomagali przy organizacji Myśliborskich Dni Karpiowych. Dzięki tej współpracy klub może bezpłatnie korzystać z jeziora królewskiego, z czego chętnie korzysta, bo chłopcy lubią wedkować.

kroleskie 1

kroleskie 2

kroleskie 3

kroleskie 4