Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszego ośrodka.
Aby uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają słowa Ojczyzna i Patriotyzm uczniowie zaprezentowali 27 kwietnia najważniejsze wydarzenia związane z tymi świętami narodowymi.
Część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie wychowankowie klasy trzeciej gimnazjum przygotowali pod opieką wychowawcy klasy.

Anna D. Sobańska

k3m

k3m1

k3m2

Światowy Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, który w   2017 roku  odbył się pod hasłem,, W kierunku natury”. Chętni uczniowie ZS przystąpili do konkursu- testu wiedzy,, Ile wiem o ekologii?”. Z każdej klasy wyłoniono laureatów.
Kl. V- M. Laska
Kl.VI-K. Michalski
Kl.I- D.Samsel
Kl.II- H. Stachowiak
Kl. III- H.Wamberski
Wręczenie nagród odbyło się na apelu. Laureaci otrzymali gromkie brawa. Gratulujemy!!!

Wiesława Kurnicka

sdz 1

sdz 2

Mistrz tabliczki mnożenia

W drugiej w tym roku szkolnym edycji konkursu "Mistrz tabliczki mnożenia" wychowankowie bardzo licznie wzieli udział i z dużym zaangażowaniem zmagali się z zadaniami walcząc o tytuł mistrza.
Mistrzem został Marian Gwardecki, drugie miejsce zajął Dominik Hetflaisz a trzecie Szymon Omüller.
Zwycięzcą gratulujemy oraz z niecierpliwością czekamy na trzecią edycję konkursu i wyłonienie mistrza ośrodka.

mistrz a

Mam marzenie

PAMIĘTAJ, WSZYSTKO JEST MOŻLIWE! – WCZORAJSZE MARZENIA TO DZISIEJSZA RZECZYWISTOŚĆ!

                                                                                 Stanisław Jerzy Lec

To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.
Tą maksymę starali się ukazać wychowankowie w styczniu 2017r.w formie prac plastycznych. Z ochotą oderwali się od cyferek i sznurów literek, by oddać się marzeniom, przyjemnym refleksjom błąkającym się w przyszłości z lekką nutą fantastyki. Chwycili za kartki i kredki i przelali swe marzenia na papier. Marzenia to lekarstwo na agresję, na frustrację i stres. Marzenia to motor napędowy, by iść naprzód, bo jeśli masz marzenia, masz cel i motywację. Podejmujesz walkę z własnymi słabościami. Zobaczyć to można było w pracach wychowanków, którym marzy się przestrzeń, przygoda, ale i osiągnięcie ogólnie pojętego sukcesu. Konkurs "Mam marzenie" umożliwił chłopcom oderwanie się od konkretnej rzeczywistości i pozwolił "pohulać " w świecie fantazji.

Małgorzata Chodak

mm 2

mm 3

mm 4

Ognisko

Dnia 23.01.2017r członkowie SK LOP oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach wyrównawczych przyrodniczych spotkali się przy wspólnym ognisku. Aura zimowa spotęgowała przyjemność smażenia kiełbasek, miłego i aktywnego spędzenia czasu. Chętni uczniowie wzięli udział w grach i zabawach na śniegu posługując się kierunkami świata.

Wiesława Kurnicka

Nowoczesne systemowe rozwiązania w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

W dniu 16 grudnia 2016 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej dotyczące nowoczesnych systemowych rozwiązań w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Szkolenie prowadziła Pani Anna Szipluk, „Nowoczesne systemowe rozwiązania w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie”. Wychowawcy podczas zajęć warsztatowych zdobywali nowe i systematyzowali dotychczasowe umiejętności pracy z wychowankami. Dokonano superwizji stosowanych metod oraz doskonalono warsztat pracy aby z zachowaniem zasady wzajemnej pomocy, współpracy i zrozumienia w sposób najbardziej optymalny wychodzić naprzeciw potrzebom wychowanków.

Anna D. Sobańska

Park Narodowy Ujście Warty

Park Narodowy Ujście Warty” to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Można poruszać się po szlakach pieszych np. „Mokradła”. Tu właśnie 15.12.2016 uczniowie ZS należący do SK LOP oraz uczestniczący w zajęciach wyrównawczych przyrodniczych spacerując wsłuchiwali się w głosy lecących oraz żerujących ptaków tj. łabędzie krzykliwe dla których Park jest największym zimowiskiem w Polsce, donośny klangor żurawi, gęgawy oraz kaczek. Rozpoznawali ślady, jakie mogą pozostawiać w terenie bobry, dziki, sarny oraz ptaki. Dowiedzieli się również, do czego potrzebne są mokradła-światowe zasoby wody, jakie jest znaczenie terenów podmokłych. Następnie w laboratorium odbyły się warsztaty rozpoznawania jednostek systematycznych ptaków. Dzięki binokularom uczniowie określali cechy piór i kości umożliwiające przystosowanie do środowiska oraz skład wypluwek ptaków drapieżnych. Warsztaty okazały się bardzo interesujące i udane. Wycieczka zakończyła się wizytą w MC Donald, gdzie wszyscy pełni wrażeń odpoczywali przy swoich ulubionych zestawach.
Za pomoc finansową w zorganizowaniu wyjazdu dziękujemy Kołu Łowieckiemu ,,Cietrzew”.

Wiesława Janusz Kurniccy

uw 3

uw 4

Turniej piłki nożnej w Mogilnie

W dniu 10.12.2016 r. nasi wychowankowie brali udziałe w V Jesiennym Turnieju Ośrodków Wychowawczych w piłce nożnej w Mogilnie. Turnij został zorganizowany przez miłośników piłki nożnej z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach. Brało w nim udział 7 zespołów z Ośrodków Wychowawczych z MOW Wrocławek, MOW Debrzno, MOW Łobieżenica, MOW Koźmin Wlkp., MOW Strzelno, MOW Bielice i MOW Renice. Mecze rozgywane były systemem ,,każdy z każdym", czas gry 10 min.
Nasza drużyna po bardzo wyrównanym meczu o czwarte miesjce uległa drużynie MOW Strzelno 4 do 3 i ostatecznie zajeła V miejsce. Poziom turnieju był bardzo wyrówanany, drużyny zachowywały sie profesjonalnie z przestrzeganiem zasad fair play. Zwyciężyła drużyna MOW Włocławek przed MOW Łobieżenica i MOW Debrzno.
Należy podkreślić profesjonalną organizację turnieju, sprawny przebieg i zabezpieczenie medyczne za co organizatorom serdecznie dziękujemy i już dzisiaj zapowiadamy swój udział w VI turnieju już za rok.

Najlepszy uczeń miesiąca

We wrześniu Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najlepszego ucznia miesiąca.
Najlepszym uczniem września był M. Laska (średnia 4,2), II miejsce zajęli K.Ostrysz i P.Cichoń (średnia 3,9), III miejsce zajęli D.Hetflaisz i J.Ziemski ( średnia 3,7).
Najlepszym uczniem października został T.Nowicki (średnia 4,0), II miejsce zajął D.Mycek (średnia 3,9), III miejsce zajął W.Kaczmarek (średnia3,6).
Najlepszym uczniem listopada był M.Laska (średnia 3,9), II miejsce zajęli W.Kaczmarek i P.Cichoń (średnia 3,6). III miejsca nie było.

Turniej szachowy i warcabowy

30 listopada Samorząd Uczniowski przeprowadził turniej szachowy i warcabowy. Zgłosiło się wielu wychowanków, którzy z przyjemnością rozegrali partię szachów lub warcabów.
I miejsce w turnieju warcabów zdobył Krzysztof Bawirsz, II miejsce zajął Jacek Ziemski, III miejsce zajął Artur Cichoń. I miejsce w turnieju szachowym zajął Henryk Stachowiak, II miejsce zajął Dawid Wdowiak a III miejsce zajął Jacek Ziemski.