Współpraca z Towarzystwem Wędkarskim

Członkowie klubu wędkarskiego działającego w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym w Renicach ściśle współpracują z Myśliborskim Towarzystwem Wędkarskim. Ostatnio wychowankowie czynnie pomagali przy organizacji Myśliborskich Dni Karpiowych. Dzięki tej współpracy klub może bezpłatnie korzystać z jeziora królewskiego, z czego chętnie korzysta, bo chłopcy lubią wedkować.

kroleskie 1

kroleskie 2

kroleskie 3

kroleskie 4